Choď na obsah Choď na menu
 


<bgsound src="/file/1/iron---wine---flightless-bird--american-mouth.mp3" loop="infinite">

Venujte mi 2% z dane

2--pre-kika-2016.jpg

 

Prosím, pomôž mi prežiť lepšie detstvo, nebude Ťa to nič stáť...

... len vôľu a ochotu pomôcť:

 

Ak si zamestnanec:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018  dobrovoľnícky pracovali.

4. Údaje o OZ KRISTIÁNKO napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o OZ KRISTIÁNKO sú:

IČO: 50621564
Právna forma: občianske združenie    
Obchodný názov: KRISTIÁNKO o.z.
Sídlo: Podlavická cesta 6452/29, 97409 Basnká Bystrica

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

6. Radi za Vás toto všetko vyplníme a zanesieme na Daňový úrad. Od Vás však potrebujeme originál Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2018 od Vašeho zamestnávateľa, ktoré nám pošlete sem: Eva Englerová, Bakossova 52, 97401 Banská Bystrica

 

Ak si FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

1. Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú: 

IČO: 50621564
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: KRISTIÁNKO o.z.
Sídlo: Podlavická cesta 6452/29, 97409 Basnká Bystrica

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! 

 

Ak si Právnická osoba:

1. Právnické osoby môžu poukázať 2% (1%) z dane aj viacerým prijímateľom, okrem OZ KRISTIÁNKO, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 2% (1%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2% (1%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € pre jedného prijímateľa. POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

3. Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane.

Len vďaka Tvojim 2 % som minulý rok absolvoval intenzívne rehabilitácie v Adeli v Piešťanoch (www.adeli-center.com), magnetoterapiu v Šoproni v Maďarsku, liečebné kúpele v Číži a Turčianskych Tepliciach, Feldenkrais vo Zvolene, Play Wisely v Banskej Bystrici a hippoterapiu v Kováčovej, ktoré mi pomohli a teším sa na ďalšie v tomto roku:)

 

Prosím pošli túto moju prosbu ľuďom, ktorí majú srdce a vôľu mi pomôcť (kolegom v práci, rodine, priateľom...)

 Bez Teba to nezvládnem......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.